Loading...
Montanregion Erzgebirge - Wir sind Welterbe

Vítáme vás  v našem návštěvním dole  hornickým pozdravem "Glück Auf" - Na štěstí - a přejeme vám příjemný pobyt. 

Aktuelles

Geologie

Důl Markus-Röhling se nachází na SZ části Annabergské kopule šedé ruly. Vláknité dvojslídy až biotitorthoruly obsahují paralelní sešikmení (asi 15-20 stupňů klesající SZ) dvě 0,1 – 0,5 m silné, metačerná břidlice, tzv. plovoucí (22 v celém revíru).

Oblast je v hloubce podložená žulou, která vykazuje lokálně až na povrch vycházející vyklenutí. (Buchholz). V historii Annaberského revíru bylo zhruba 300 žil odkryto a vytěženo. Z toho minimálně 160 odpovídá BiCoNiAgU formaci.  V oblasti Markus Röhling jsou dva hlavní směry Annaberské žilní struktury dobře otevřené. Mladší SZ až SSZ-JJV škrtající Rovný (Flache), na kterém byly minerály fluoro-barytské a BiCoNiAgU formace vyloučené, stály ve středu těžby. Jejich těžba byla ale velmi omezená, protože konkrétní rudu bylo možné těžit jen v místech křížení žil a byly navázány na tzv. plovoucí žíly. Kvůli tomuto vlivu na vysrážení kovů je šachta Markus Röhling vzorový příklad.

Starší, asi V-Z škrtající Ranní (Morgen und Spatgänge) a SPAT žíly jsou vytvořeny zinko-wolframovou případně pyrit-blejnovou formací. Nehrály pro historii šachty žádnou případně podřadnou roli. Podstatné byly v tomto těžebním poli v nalezišti Markus Röhling žíla „Erstneuglück Flache“ = „První nové štěstí-Plochý“ a „Plochý“ Heynitz, které se různými poklesy do hloubky křížily a s jejich počátky mnohé stříbrné a kobaltové rudy vyvedly. Nositelem stříbra byl proustit, pyrargyrit, argentit, ryzí stříbro a Chloanthit. Jako nositel kobaltu byly skutterudit a safFlorit.