Loading...
Montanregion Erzgebirge - Wir sind Welterbe

Vítáme vás  v našem návštěvním dole  hornickým pozdravem "Glück Auf" - Na štěstí - a přejeme vám příjemný pobyt. 

Aktuelles

Hornická krajina

Centrum Annaberské hornické oblasti bylo město Annaberg, které vděčí za své založení dne 21. 9. 1496 bohatému nálezu stříbra. Je součástí montánní krajiny Annaberg-Frohnau, rovněž je součástí nominace na Světové dědictví, stejně jako hornická krajina Pöhlberg a Buchholz. V Annaberském revíru se těžily různé druhy nerostného bohatství, kromě stříbra také měď, zinek, vizmut a kobalt, a k tomu různé druhy kamenů a zemin. Nejvýznamnější stavební a kulturní památkou Annaberského hornického revíru je v letech 1499 až 1525 postavený pozdněgotický halový kostel Sv. Anny. Annaberský revír hraničí na východě s Marienberským a na západě se Schneeberským hornickým revírem. 

Hornická krajina Frohnau je oblast malých hald, které vznikly z podzemních rudných žil a následnými výsypkami z 15. až 17. století a také velkých, od 18. století založených centrálních šachetních hald, stejně jako haldové uložení z dob těžby uranu, ze kterých existují  jen dvě špičaté kuželovité haldy ze šachty Wismut č. 116.  

V 15. století začala těžba stříbrných rud. Od 18. století dominuje těžba vizmutových, kobaltových a niklových rud.      

Budovy, které původně patřily k šachtám, s výjimkou šachty Malwine a Markus Röhling, se nedochovaly. „Mundlochem“ štoly č. 81 se dostaneme do Návštěvní šachty Markus-Röhling.  Vlevo od tohoto vstupu se nachází Mundloch původní štoly, která má délku zhruba 8,6 km. Markus-Röhling-Stolln se vyvinula v průběhu staletí k nejdůležitější štole v regionu.

V údolí řeky Sehma se nachází Frohnauer Hammer. Je to středověký hamr, který je od roku 1907 prvním technickým památníkem v Německu zařazeným pod ochranu, a který ukazuje svým kompletním technickým vybavením zpracování různých kovů v Erzgebirge. (Zdroj: montanregion-erzgebirge.de)