Loading...
Montanregion Erzgebirge - Wir sind Welterbe

Vítáme vás  v našem návštěvním dole  hornickým pozdravem "Glück Auf" - Na štěstí - a přejeme vám příjemný pobyt. 

Aktuelles

UNESCO-světové dědictví

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

První objev stříbra v roce 1168 u dnešního města Freiberg měl zásadní a trvalý vliv na rozvoj celé oblasti Erzgebirge.  Od této doby proudily tisíce horníků, řemeslníků, obchodníků a dobrodruhů do tohoto hornického regionu, aby zde našli práci, štěstí a bohatství.

 
Během následujících století ovládlo hornictví celé pohoří a vedlo k založení mnoha hornických měst a osad a to jak na německé, tak i na české straně. Postupně se vytvořily ohraničené, oddělené hornické oblasti.

 

Kromě stříbra a zinku se zde těžily, zhutňovaly a dále zpracovávaly i další rudy, jako například arzén, olovo, železo, kobalt, nikl, uran a zinek. Rovněž také nekovové suroviny jako vápno, kaolin, jíl a uhlí. V průběhu století zažilo hornictví v Erzgebirge opakovaně vzestupy i pády.

Jakmile se v roce 1990 ukončila těžba uranu a na přelomu roku 1990/1991 i těžba cínu, bylo hornictví v Erzgebirge na dlouhou dobu ukončeno.

Celosvětově zvyšující se ceny surovin vedly v poslední době samozřejmě k průzkumu ložisek a k otevření nového dolu na těžbu kazivce (fluoritu) a těživce (barytu) v obci Niederschlag u Oberwiesenthalu. 

Už od 18. století a silněji během industrializace se rozvíjejí v Erzgebirge  řemesla a průmysl, který vychází z hornictví, a který dodnes utváří hospodářskou strukturu tohoto regionu, který je jedním z nejhustěji osídleného evropského středohoří.

 

Hornictví a hutnictví bylo celá století nejdůležitějším motorem pro vývoj Erzgebirge, ať již na české nebo německé straně. Přes 800 let trvající důlní činnost při tom trvale formovala zemi i obyvatele, stejně jako kulturu regionu a i v mezinárodním srovnání se nám zde odkryla významná hornická kulturní krajina.

Ještě dnes je v regionu patrný vliv hornictví a to v mnoha odvětvích denního života. O tom svědčí nejenom značné množství hornických památek a tvar krajiny, ale i z hornické tradice pramenící řemesla, obyčeje a tradice, které jsou stále živé.


V roce 2019 byl hornický region Erzgebirge/Krušné hory zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO. Erzgebirge/Krušné Hory byly označeny jako žijící, dále se rozvíjející kulturní krajina s neobyčejnou univerzální hodnotou jako dědictví lidstva.  Tento zápis učiní region celosvětově známým a regionu dodá nové impulsy rozvoje v kultuře nebo turistice.